Muziek en geschiedenis; een duo apart!

Het is niet moeilijk om te verdedigen dat muziek en geschiedenis onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Muziek vormt immers een uitgelezen medium om het verleden in te verheerlijken dan wel te verketteren. Zelfs wanneer dit niet het geval is, vormt ieder nummer op een bepaalde manier wel afspiegeling van de tijden van weleer. Natuurlijk is niet alle muziek in dat opzicht even interessant en in sommige gevallen is het zelfs de moeite waard om direct te vergeten dat een nummer ooit is gemaakt.  Een selectief geheugen is wat dat betreft een zegen. Iedere week bespreek ik daarom een nummer, artiest, album of muzikale gebeurtenis dat wel op een interessante manier verbonden is met de geschiedschrijving.

We beginnen deze week met een open deur; History Song van The Good, The Bad and The Queen, afkomstig van het album The Good, The Bad and The Queen (2006). In het nummer beschrijft Damon Albarn aan de hand van tekst en muziek hoe hij de beeldvorming van het verleden tot stand ziet komen. Het komt er op neer dat volgens hem iedereen vroeg of laat wel een mening heeft over wat er door de tijd heen is gebeurd. Van een afstand kijken we namelijk melancholisch toe hoe gebeurtenissen door stuurmanschap, omstandigheden en willekeur een bepaalde richting op gaan. Hoewel dit proces van dichtbij nog zo heftig of complex kan zijn, het blijft altijd ver weg en buiten bereik. Door deze ongrijpbaarheid, concludeert Albarn cynisch dat het verleden uiteindelijk altijd is overgeleverd aan de interpretatie van de massa.

In feite onderschrijft Albarn hiermee de stelling dat de winnaars de geschiedenis schrijven, en dit altijd zullen doen. Daarmee bombardeert hij niet het verleden zelf als deterministisch proces, maar stuurt hij er wel op aan dat er een terugkerend patroon waarneembaar is in de menselijke beschrijving van het verleden. Voor deze conclusie gebruikt hij de metafoor dat geschiedschrijving telkens hetzelfde liedje is. Muzikaal wordt dit ondersteund door een eenvoudige repetitieve melodie. Aardig genoeg is het nummer hierdoor dus zowel de argumentatie als de conclusie tegelijkertijd.

Hoe dan ook, voor ons is het vooral belangrijk om te constateren dat de massa wint. Dus bij deze roep ik iedereen om onze doorstart succesvol te maken:

Hangers-on, save our day!

History Song by The Good, the Bad & the Queen on Grooveshark

Social Share Toolbar

Leave a Reply

Your email address will not be published.