Muziek en geschiedenis; een duo apart!

Het is niet moeilijk om te verdedigen dat muziek en geschiedenis onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Muziek vormt immers een uitgelezen medium om het verleden in te verheerlijken dan wel te verketteren. Zelfs wanneer dit niet het geval is, vormt ieder nummer op een bepaalde manier wel afspiegeling van de tijden van weleer. Natuurlijk is…

Social Share Toolbar