To the man who would be king

In de hele discussie rond het Koningslied is er één vraag onbeantwoord gebleven: wat moet men nou eigenlijk wél voor een koning zingen? Wellicht dat er door dezen of genen wel iets over is geroepen, maar een maatschappelijk breed gedragen antwoord ontbreekt. Dat is overigens geen verwijt. Het is namelijk schier onmogelijk om hier consensus…

Social Share Toolbar